Koncepcja zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim

Moi ulubieni architekci, którzy wygrali zeszłoroczne postępowanie, przygotowali projekt koncepcyjny zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, zaprezentowany wczoraj przez władze miasta. Dokument przedstawiający plany zagospodarowania terenu jeziora pozwoli ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację tych inwestycji.

– Trzeba podkreślić, że to koncepcja, czyli stworzona po konsultacjach z mieszkańcami miasta, różnymi środowiskami pewna wizja tego, jak chcielibyśmy, bo to nasze jezioro, jego otoczenie wyglądało. Na pewno jakieś elementy będą mogły być modyfikowane. Co najważniejsze, teraz, na podstawie tego dokumentu, będziemy mogli przygotowywać projekty i ubiegać się o środki zewnętrzne na ich realizację – mówi prezydent Tarnobrzega Dariusz Bożek.  

Dokument, który przedstawił prezydent, to. Projekt koncepcyjny zawiera zarówno opracowanie dotyczące obszarów inwestycji miejskich, opis wszystkich obiektów, jakie miałaby nad jeziorem powstać, ale też tych dotyczących rozwiązań komunikacyjnych.

Drogi i ścieżki rowerowe

Projekt koncepcyjny przewiduje budowę drogi obwodowej umożliwiającej dostęp do całości obszaru inwestycji – nabrzeża Jeziora Tarnobrzeskiego. Łącznie długość projektowanej drogi wynieść miałaby około 6 km. Łącznie z budową drogi przewidziano budowę koniecznej infrastruktury technicznej, a w ramach promowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań przewidziano lokalizację 4 stacji ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym. Projekt przewiduje także lokalizację tras rowerowych, o łącznej długości około 6 km, odrębnych od projektowanej drogi. Dokument przedstawia dwa warianty ścieżki rowerowej. Ścieżka w wariancie I przebiega przez wyspę w południowo-wschodniej części jeziora i zakłada budowę trzech kładek. W II wariancie ścieżka nie przebiega przez wyspę, a w  ciągu jej biegu znajduje się tylko jedna kładka. Do budowy ścieżek zapanowano nawierzchnię mineralną mieszaną z kruszywem zawierającym luminofory. Taka ścieżka  gromadzi energię ze światła słonecznego w dzień i w nocy emituje światło, nie wymaga więc dodatkowego zasilania.

Obszary inwestycji miejskich

Posterunki służb

Projekt koncepcyjny przewiduje utworzenie 2 odrębnych przystani wodnych dla służb, pierwszy dla jednostki wodnej policji/PSP wykorzystujący istniejącą lokalizację przy wjeździe z Wisłostrady, drugi przeznaczony dla WOPR, a zlokalizowanych pomiędzy projektowaną stanicą kajakową oraz wędkarską, na północno-wschodnim brzegu jeziora

Marina / baza żeglarska

Niezbędna jest rozbudowa istniejących obiektów oraz realizacja elementów nowych. Projekt koncepcyjny przewiduje m.in. budowę infrastruktury dla organizacji imprez żeglarskich o zasięgu ogólnopolskim. Zaproponowano rozbudowę bazy żeglarskiej w północno-wschodniej części jeziora, z utworzeniem tam nowej bazy sportowej oraz przebudowę istniejącej części mariny. Zakres przewiduje również przebudowę komunikacji w strefie nabrzeża, budowę punktu widokowego, trybuny terenowej (schodów nabrzeżnych), szerokiego slipu sportowego i dźwigu umożliwiającego wodowanie jednostek bez slipu. Projekt koncepcyjny przewiduje powiększenie terenu z przeznaczeniem pod użytkowanie przez armatorów prywatnych oraz klub żeglarski. Niezależnie od budynku mariny należy przewidzieć budowę nowych hangarów dla magazynowania łodzi regatowych Klubu Żeglarskiego oraz hangarów warsztatowych, umożliwiających prowadzenie napraw i konserwacji łodzi.

Pasaż handlowo-usługowy.

Projekt koncepcyjny przewiduje rozbudowę istniejącego układu budynków usługowych oraz realizację pasażu gastronomicznego zakończonego placem publicznym z dostępem do molo – pomostu widokowego. Jako sezonowe wzbogacenie oferty przewidziano realizację ogródków gastronomicznych na molo lub też  „pływających restauracji”. Pływająca restauracja to obiekt sezonowy, bez własnego napędu, poruszany jak barka przez holowanie i mocowany na cumach do istniejących pomostów.

Strefa sportowo-rekreacyjna

Plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim jest najdłuższą plażą na terenie południowej Polski. Ze względu na jej popularność koncepcja przewiduje instalację dodatkowego doposażenia w postaci elementów małej architektury. W planach nie tylko wyposażenie w dodatkowe ławki, kosze, stojaki rowerowe, ale pojawia się również m.in.: budowa obiektów przebieralni, toalet publicznych, budowa obiektów umożliwiających korzystanie z kąpielisk w sezonie zimowym (sauny, pomosty umożliwiające morsowanie), budowa krótkich pływających pomostów powiązanych z istniejącymi usługami, budowa kolejnych boisk sportowych (siatkówka, piłka plażowa), budowa kolejnych stref siłowni plenerowych i kolejnych placów zabaw. W planach są też gejzery – pływające fontanny. Urządzenie stanowi atrakcję wizualną, ale też poprawia warunki natlenienia wody.

Baza nurkowa i eksploratorium podwodne

 Zakres prac obejmuje powiększenie terenu istniejącej bazy nurkowej o teren sąsiedni i budowę całorocznego eksploratorium podwodnego (tzw. „podwodne miasto”). Budynek eksploratoriumu o funkcji wystawienniczo-edukacyjnej posiadać ma część podwodną z możliwością zejścia poniżej poziomu wody i obserwacji przestrzeni pod powierzchnią wody. Część podwodna będzie składała się z systemu korytarzy szczelnych zatopionych pod powierzchnią i stabilizowanych na dnie jeziora. Podstawowym elementem atrakcji będą przeźrocza tuneli podwodnych. Cały obiekt musi być wyposażony w świetliki, system wentylacji oraz być w pełni dostępny również dla osób niepełnosprawnych.

Stanica kajakowa

 Projekt koncepcyjny przewiduje rozbudowę istniejącej bazy kajakowej w miejscu jej dotychczasowej lokalizacji. Przewidziano realizację następujących elementów: budowa zaplecza sanitarno-socjalnego, budowa hangarów z zapleczem technicznym do składowania i remontów sprzętu, budowa slipu i pomostów kajakarskich, niskowodnych, zagospodarowanie terenu – budowa nawierzchni utwardzonych dojazdów, dojść, ewentualnych miejsc postojowych, organizacja plaży rekreacyjnej / do morsowania w pobliżu ośrodka, nowe nasadzenia i aranżacje zieleni, Inwestycje pomocnicze obejmują wyznaczenie przestrzeni dla biwakowania / camperowania wraz z budową niezbędnej infrastruktury.

Stanica wędkarska

 Zakres prac obejmuje stworzenie bazy wędkarskiej wraz z infrastrukturą pobytową i zagospodarowaniem terenu na cele biwakowe oraz prace w wodzie obejmujące budowę pomostów i slipu dla łodzi wędkarskich.

Baza wind i kitesurfingowa

Dyscypliny windsurfingu i kitesurfingu ze względu na specyfikę wiatrową akwenu oraz potrzeby wymagają oddzielenia strefy startu i płytkiej wody przybrzeżnej. Pierwsza strefa z myślą o osobach początkujących powiązana jest z półwyspem w części zachodniej jeziora. Druga, dla zaawansowanych zawodników, zlokalizowana jest w części południowej.

Obiekty i obszary powiązane

Założenie koncepcyjne całości zagospodarowania terenu nad Jeziorem Tarnobrzeskim zakłada budowę szeregu obiektów, wśród nich zarówno mających wpłynąć na uatrakcyjnienie tego terenu, ale przede wszystkim tworzących tak niezbędną  bazę noclegową.

Z uwagi na  konieczność zakwaterowania większych grup sportowców (regaty i inne imprezy odbywające się cyklicznie nad jeziorem) a także inne grupy oraz turystów indywidualnych, koncepcja przewiduje realizację inwestycji związanych z budynkami hotelowymi w sąsiedztwie istniejącej  tawerny – Mariny. Dla zapewnienia możliwości noclegów na imprezy weekendowe czy też indywidualną turystykę przewidziano lokalizację niewielkich domków całorocznych na wynajem. Jako jedną z atrakcji przewidziano także aranżację zespołu domków do wynajęcia zlokalizowanych na powierzchni jeziora – domków pływających, tzw. miasto na wodzie. W powiązaniu z projektowaną bazą dla kajakarzy i wędkarzy przewidziano też budowę prostych domków umożliwiających krótkoterminowy pobyt tych grup nad jeziorem. Powstaną też pola campingowe i namiotowe / stanowiska dla kamperów. W koncepcji przyjęto strategię, w której nie przewiduje się budowy jednego dużego pola biwakowego, ale zakłada się budowę kilku pól kempingowych powiązanych funkcjonalnie z obszarami opisanymi w koncepcji, m.in. w sąsiedztwie stref dla wind i kitesurferów, w sąsiedztwie bazy kajakowej, przy strefach wędkowania. Ponadto przewidziano możliwość biwakowania na południowo-wschodnim brzegu jeziora, bez lokalizacji dodatkowych obiektów pomocniczych. Koncepcja zakłada również budowę bazy hotelowej SPA – wyznaczenie obszaru dla inwestycji prywatnych związanych z obsługą turystyki i pobytem całorocznym. Obiekty typu SPA zlokalizowane będą w tzw. cichej strefie, na południowym brzegu jeziora.

Jako jedną z atrakcji turystycznych przewidziano budowę wież widokowych umożliwiających podziwianie perspektywy jeziora, miasta i okolicy. W ramach projektu koncepcyjnego przewidziano 3 lokalizacje dla takich obiektów: w bezpośrednim sąsiedztwie tyrolki, kolejna przy skrzyżowaniu ul. Turystycznej i Chmielowskiej na południowym brzegu jeziora z widokiem na panoramę miasta, odrębna wieża projektowana jest w powiązaniu z trybunami oraz pomostami do obserwacji akwenu podczas regat i innych imprez odbywających się na jeziorze.

Ile to będzie kosztować?

Uwaga – na poniższym zestawieniu dodano koszt obydwu wariantów ścieżki pieszo-rowerowej, a z założenia ma być realizowany jeden z nich.

Info/fot. UM

Pdf z prezentacją do pobrania tutaj: https://um.tarnobrzeg.pl/storage/documents/jezioro_tbg_prezentacja_5f8HXt.pdf

You May Also Like