Program wyborczy Tomasza Stróża. Co my tam mamy?

Przy przeglądzie programu Dariusza Bożka porównywałem to co proponował ponad 5 lat temu, sprawdzając co zniknęło, co udało się zrealizować, co nowego dodano, uzupełniając czasem komentarzem własnym. Z czym można porównywać program Tomasza Stróża? Z programem Dariusza Bożka. A komentarz też pewnie jakiś się pojawi.

O programie Dariusza Bożka pisałem w poniższym tekście:

Program Tomasz Stróża został podzielony na 8 działów, w miarę standardowo. Nie ma wiele o tematach miękkich, takich jak u urzędującego prezydenta – dialog i szacunek, Europa, inicjatywy obywatelskie, otwarcie na młodych, ukierunkowanie na seniorów. Nie ma tyle wyodrębniania i dzielenia według kategorii wiekowej, ale wciąż za mało skupienia na rodzinach.

INFRASTRUKTURA I TRANSPORT
= Wprowadzę bezpłatną komunikacją miejską.
= Stworzę Centrum przesiadkowe przy dworcu PKP.
= Poprawię jakość parkowania w Tarnobrzegu poprzez zmianę zasady płatnej strefy parkowania (pierwsze 30 min bezpłatne).
= Zadbam o dalszy rozwój infrastruktury rowerowej (nowe ścieżki asfaltowe, spięcie istniejących w spójny system).
= Remonty i budowę dróg i parkingów oraz bezpiecznych przejść dla pieszych poprzedzę analizą potrzeb i wniosków mieszkańców.
= Usprawnię ruch w mieście poprzez montaż sekundników i wprowadzenie zielonej fali na głównych ciągach komunikacyjnych.
= Podejmę próbę rozbudowy dróg strategicznych, aby zwiększyć płynność ruchu.

Bezpłatna komunikacja miejska to nowość, nieobecna również w nowym programie Dariusza Bożka, który obiecuje z kolei przywrócenie spółki MKS i nowy tabor. Tu mamy z kolei komunikację bezpłatną, ale nie wiemy jaką – całkiem odmienne podejście do problemu.
Centrum przesiadkowe – stary temat, sprzed 15 lat, przypominany od jakiegoś czasu szczególnie przez pp. Zychów. Baza to oczywiście dworzec kolejowy, który ma być wkrótce remontowany i obwodnica. Pozostaje utworzenie dworca autobusowego i połączenie tego w jeden system. Dariusz Bożek nie wspomina o takiej opcji, jest tylko współpraca z instytucjami odpowiedzialnym za remont dworca. To jedna z dwóch zauważonych korekt programu, bo wcześniej było o „nadzorze”.

W programie PDB nie ma nic o parkowaniu i strefach, pewnie zatem uznano, że plan został zrealizowany, a cel osiągnięty. Mam co do tego poważne wątpliwości, pewnie inaczej postrzegamy realizację i mamy inne cele. A ewentualne rozszerzanie strefy (na pewno nie ma go w planie?) wcale mnie do założonego postrzegania i celu nie przybliży. Bezpłatne parkowanie przez 30 minut, (mechanizm opisał później kandydat na forum, to trochę mniejsze przychody, ale i dużo większa wygoda mieszkańców. Na pewno lepsza rotacja, wykorzystanie miejsc, a wciąż utrudnione byłoby blokowanie miejsc przez całodniowe parkowanie. Dla mnie rozwiązanie bardzo ok.
Rozwój ścieżek rowerowych proponują chyba wszyscy, tu jest nastawienie na łączenie i asfalt.
Sekundniki i zielona fala – nie wiem, nie znam się. Nie jeżdżę głównymi ciągami komunikacyjnymi.
Na koniec obietnica w formie jaką lubię, po prostu szczera – podejmę próbę. Tak – rozbudowa dróg strategicznych jest potrzebna, o czym często dyskutujemy na forum. A podjąć próbę każdy może.

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – PRZESTRZEŃ MIEJSKA
= Przywrócę współpracę ze spółdzielniami mieszkaniowymi.
= Uruchomię platformę kontaktową – „Naprawmy to”.
= Deklaruję jawność działań w zakresie zagospodarowania krajobrazu miejskiego.
= Zadbam o rzetelne konsultacje społeczne – mieszkańcy znają swoje osiedla, znają swoje potrzeby.
= Zadbam o uporządkowanie przestrzeni miejskiej oraz zagospodarowanie terenów zaniedbanych i zdegradowanych.
= Podejmę działania dotyczące ograniczania niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych, instalację pomp ciepła, paneli solarnych i fotowoltaicznych.
= Opracuję i wdrożę miejski program gospodarowania wodami opadowymi.

Ze spółdzielniami pewnie będzie łatwiej, może nawet bez pośrednictwa RDMu, omawianego wielokrotnie na sesji.
Widać skupienie na tym czego brakowało w tej kadencji – jawność działań. Z przestrzenią miejską i porządkiem paru obiecywało, nie wszystko się udało. Wody opadowe – ok, jest i u prezydenta Bożka.
Smog – ciekawe że Dariusz Bożek deklaruje tu tylko monitorowanie jakości powietrza, które już zresztą mamy. I znów z zakresu moich ulubionych obietnic „podejmę działania dotyczące ograniczenia”, zamiast „ograniczę”, najlepiej jeszcze z jakimś celem. Łatwo deklarować i rozliczyć podjęcie działań, ale bywa to zupełnie niezależne od efektów. Z drugiej strony podjęte przez Grzegorza Kiełba działania w sprawie fotowoltaiki przyniosły korzyść mieszkańcom dopiero za rządów PDB. Różnie bywa.

SPOŁECZEŃSTWO I RODZINA
= Utworzę program wsparcia rodzin wielodzietnych.
= Wprowadzę kartę mieszkańca.
= Utworzę Tarnobrzeskie Centrum Krwiodawstwa.
= Zainicjuję utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.
= Zainicjuję budowę mieszkań wspomaganych i treningowych.
= Będę wspierał programy opieki społecznej i organizacje działające na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i potrzebujących.

Inne punkty niż w programie PDB, gdzie ani razu nie padło słowo rodzina. Wspieramy seniorów i młodzież, a reszta? U Tomasza Stróża mamy program wsparcia rodzin wielodzietnych, przy czym, rzeczywiście jest to przywrócenie programu, a nie utworzenie. Program został wycofany, z tłumaczeniem prezydenta, że 500+ wystarczy.
Karta mieszkańca – chyba ok, ale trudno oceniać bez szczegółów.
Mieszkania wspomagane i treningowe – ok. Opieka nad seniorami już za pośrednictwem wspieranych organizacji, czyli mniej bezpośrednio?

EDUKACJA, KULTURA I SPORT
= Będę dbał o komfort pracy i jakość oferowanych warunków nauczania w tarnobrzeskich placówkach.
= Zadbam o edukację skoncentrowaną na rozwoju ucznia – będę wspierał inicjatywy zmierzające do pozyskiwania kompetencji wymaganych w zawodach przyszłości.
= Będę wspierał promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego.
= Zadbam o funkcjonowanie lokalnych klubów sportowych i organizacji kulturowych.
= Będę wspomagał wszelkie przedsięwzięcia kulturalne na terenie miasta, kontynuował rozpoczęte inicjatywy cieszące się uznaniem mieszkańców.

Dbanie o jakość oferowanych warunków nauczania to normalne zadanie prezydenta, chyba wszyscy kandydaci to deklarują. Chociaż, jak się okazuje, program może ewoluować, tak jak w przypadku programu Dariusza Bożka w tej kwestii. Jeszcze niedawno, jak go analizowałem, było tam o „utrzymaniu znakomitej jakości pracy placówek”, a jak wrzuciłem w komentarzu wypominki m.in. do tej znakomitej jakości, to ten zapis z programu zniknął 🙂 Możecie sami sprawdzić.
Reszta to normalne działania, praktycznie bez nowych propozycji. Dla tych, dla których to bardzo istotne – wydaje się, że potańcówki będą utrzymane 😉

SAMORZĄD
= Zdiagnozuję obecną sytuację finansową w celu określenia słabych punktów, niedociągnięć, luk w działaniach urzędu miasta i spółek miejskich.
= Przywrócę ideę budżetu obywatelskiego (budżet obywatelski priorytetem w realizacji).
= Zdecyduję o audiozapisie i udostępnieniu przebiegu prac komisji rady miasta.
= Wprowadzę dzień, w którym urząd będzie otwarty dla interesantów raz w tygodniu do godz.18.00.
= Wprowadzę „ Dzień dla mieszkańca”- prezydent i naczelnicy dostępni na dyżurze (jeden dzień w miesiącu, oprócz przyjmowania mieszkańców przez prezydenta).

Budżet obywatelski rzeczywiście jest do poprawy, o czym pewnie będą wspominać wszyscy kontrkandydaci urzędującego prezydenta, który tylko mówi o promowaniu idei. Czyli jest ok, ale idea za słabo wypromowana. Interesującą propozycją jest publikacja zapisów z prac komisji. Wiem, że sesję ogląda 200-400 osób, a komisje oglądałoby 10-20, ale czasem by można z tego coś ciekawego wyciągnąć. Można by też poznać kulisy pracy niektórych radnych, którzy na sesjach cała kadencję chowają się po kątach, pilnując tylko żeby nacisnąć właściwy guzik. Być może na komisjach są bardzo pracowici i aktywnie uczestniczą w pracach, a my tego nie wiemy? Być może.
Urząd czynny dłużej we wtorki dla większości wystarczy. Nigdy nie potrzebowałem pracy do 18tej. Dzień dla mieszkańca – nie miałem nigdy potrzeby, ale pewnie ok.

BEZPIECZEŃSTWO
= Spowoduję efektywne wykorzystanie monitoringu miejskiego poprzez wprowadzenie rotacji punktów umieszczania kamer.
= Będę kontynuował współpracę z służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w mieście, prowadził wzajemne konsultacje w zakresie zagrożeń i zdiagnozowania niezbędnych potrzeb w celu ich uniknięcia.
= Zadbam o doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych (m.in. przejścia dla pieszych).
= Zadbam wzmocnienie służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe.

Zaskoczyła mnie rotacja punktów umieszczania kamer i mam poważne wątpliwości czy to zwiększy bezpieczeństwo. Chyba wolę rozbudowę systemu od PDB. Reszta bez konkretów.
Znów mi bardzo brakuje obrony cywilnej! Kolejny kandydat, który uznał, że to nie jest istotny dla mieszkańców problem w kategorii bezpieczeństwa. Wypominałem to również w tekście o programie PDB i, niedługo później, temat schronów, a nawet rozbudowanej współpracy z wojskiem zaistniał na konferencji. Po dwóch latach wojny po sąsiedzku PDB stara się o rozmowę z ministerstwem.
Doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych ważne, ale ważniejsze żeby w ogóle nie gasić tam światła.

INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
= Zadbam o nawiązanie współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Centrum Projektów Europejskich, Instytucjami Otoczenia Biznesu w celu przekazywania informacji dla przedsiębiorców z sektora MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa).
= Przywrócę/ Zainicjuję spotkania z przedsiębiorcami polegające na wskazaniu głównych kierunków rozwoju i pozyskiwania środków oraz wskazania podmiotów, które w sposób profesjonalny przygotowują dokumentacje.
= Wprowadzę ulgę dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.
= Wprowadzę konkursy na innowacyjne projekty z nagrodami finansowymi.
= Dostosuję systemu kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy

Dostosowanie kształcenia też chyba mają wszyscy. Ulga w podatku od nieruchomości już jest, ale warunkowana wielkością inwestycji. Konkursy – jak się komuś powiedzie w innowacyjnym projekcie, to i będzie miał nagrodę finansową i to wcale nie z miejskiego budżetu. Jakoś nic mnie z tego działu, jako malutkiego przedsiębiorcę, nie poruszyło.

POLITYKA FINANSOWA MIASTA
= Zobowiązuję się do racjonalnego zarządzania/ gospodarowania środkami finansowymi miasta poprzez:
= analizę wydatków i wpływów budżetu miasta, powierzenie większej ilości zadań właściwym wydziałom urzędu miasta i spółkom miejskim,
= spłacanie już zaciągniętych zobowiązań i stopniowe oddłużanie miasta,
= planowanie wydatków z uwzględnieniem zasady racjonalności, niezbędności i funkcjonalności,
= pozyskiwanie środków z dotacji i takich projektów zewnętrznych, które w późniejszym okresie będą mogły realnie poprawić byt mieszkańców miasta,
= uszczelnienie sytemu gospodarowania odpadami (miasto traci rocznie około 1,5-2mln zł.).
= Przeprowadzę audyty w Urzędzie Miasta oraz spółkach należących do miasta (wyniki audytów będą ogólnie dostępne)

Dział ostatni, również bardzo ogólny. Mamy stopniowe oddłużanie, to coś więcej niż dawna prezydencka stabilizacja zadłużenia, którą zresztą teraz całkiem z programu wykreślono.
Podoba mi się pomysł uszczelnienia systemu śmieciowego. W tej kadencji skończyło się na obiecankach. Może po prostu się nie da? Albo woli zabrakło, bo 10% nieobecnych w systemie, to pewnie ze 20% głosujących (np. rodzice niezgłoszonych dzieci).
Audyty – każdy nowy od tego zaczyna. Udostępnienie wyników ogółowi odbiorców – to dobry pomysł.

Podsumowując
Powiedziałbym, że to program urzędniczy, a nie polityczny, czy wizjonerski.
Nie ma konkretnych obietnic inwestycyjnych, które bym zapamiętał. Może te mieszkania treningowe. U PDB pamiętam zazielenienie rynku, inwestycje nad Jeziorem, stanicę, czy przestrzeń wspólnej pracy – jednak więcej mi zostało.
Część obietnic zapisano jako starania i podejmowanie działań, bez szczegółów i skupienia na efektach. W przeciwieństwie do programu PDB nie ma specjalnych działów dla małolatów i starców, wspomniano za to o rodzinach, ale tylko o wielodzietnych. Kto z kandydatów skupi się w końcu na zwykłych rodzinach? Na normalsach, na szarej większości płacącej podatki, budujących tkankę miasta?
Zabrakło mi obrony cywilnej i działań skupionych na bezpieczeństwie w obliczu wojny.
Podoba mi się pół godziny bezpłatnego parkowania w strefie i uszczelnienie systemu śmieciowego. Podoba mi się wszelka jawność i konsultacje, tego brakowało.

Doceniam, że program w formie pisanej dostaliśmy wcześnie, a nawet towarzyszyły mu grafiki z prezentacją i omówienie na żywo. Do tej pory nie otrzymaliśmy takiego zestawu od żadnego innego kandydata.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

You May Also Like