Personal info for Inn


User name: inn
_SIGNATURE: Z prawdą jest jak z poezją. Większość ludzi nienawidzi poezji. Mark Twain