Tarnobrzeg – info z 29 tygodnia roku

Info znów spóźnione, ale coś udało się zebrać. Na zdjęciu nowy masz za Mrówką, akurat postawili.

Środki z centrali dla TDK

144000 zł to kwota dofinansowania, jaką Tarnobrzeski Dom Kultury otrzyma z programu Konwersja cyfrowa domów kultury. Projekt przygotowany przez TDK znalazł się w gronie zaledwie 200 zakwalifikowanych wniosków spoźród ponad 1200 złożonych.
TDK informuje przy okazji o uzyskaniu 48 tys. zł na II Festiwal Baśniowy Świat Stanisława Jachowicza. Przypomnę, że festiwal obiecywał prezydent w kampanii. Pierwsza edycja mnie nie przekonała, ale ograniczenia były konkretne. Zobaczymy co wyjdzie w tym roku.

Karty parkingowe dla mieszkańców i przedsiębiorców

Od 15 lipca br. można składać wnioski o wydanie kart abonamentowych typu M (mieszkańca) oraz typu P (przedsiębiorcy). Karta typu M przeznaczona jest dla mieszkańców budynków zlokalizowanych bezpośrednio przy ulicach objętych Strefą Płatnego Parkowania zgodnie z Uchwałą nr XXV/281/2020 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lutego 2020 r. Płatne parkowanie blisko, coraz bliżej.

Szukamy projektanta do opracowania koncepcji zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim

O planowanych kolejnych etapach prac nad Jeziorem Tarnobrzeski pisałem w kwietniu teraz przechodzimy do konkretów i szukamy projektanta. Tarnobrzeg ogłosił postępowanie na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów nad Jeziorem Tarnobrzeskim, wzdłuż ulic Plażowej i żeglarskiej. Projekt ma obejmować m.in. mola, „podwodne miasto”, tunele wodne, gejzery, pomosty połączone z punktami gastronomicznymi, posterunek służb ratowniczych ze slipem, domki na wynajem, pole campingowe i namiotowe, czy stanicę kajakową.

Wyłoniony wykonawca ma zaprojektować również przebudowę punktu widokowego i ogrodzenia Mariny, boiska do gry w piłkę, przebieralnie, opracować koncepcję zagospodarowania terenów pod łowiska wędkarskie, ale też zaznaczenie w koncepcji prywatnych obiektów SPA.

Po zrealizowaniu usługi miasto ma dysponować nie tylko koncepcją zagospodarowania terenu, ale też przymiarkami do kosztów koniecznych prac i wizualizacją 3D. Projekt ma być gotowy najpóźniej w ciągu 4 miesięcy, a krótszy termin realizacji będzie premiowany przy wyborze oferty.

Norbert Mastalerz wrócił do polityki, tym razem wprost w PO

Chyba nie mamy w Tarnobrzegu bardziej doświadczonego samorządowca. NM nie raz nas dzielił, ale wyraźnie go brakowało. Jedno się nie zmieniło – zagadać można każdego, również Borysa Budkę. Obserwujemy konsekwentną, choć powolną migrację polityczną NM w prawo, w przeciwieństwie do ówczesnego vice, migrującego konsekwentnie w lewo. I dalej nie ujawnił się nikt od Hołowni?
Platforma docelowo (według plotek) zyskuje pełnoetatowego lidera, którego od paru lat wyraźnie brakowało. Może po latach przerwy wróci w lokalnych wyborach szyld partyjny i uda się pod nim wystawić własnego kandydata?

Strategia rozwoju – weźmiemy 1000 hektarów lasu od Stalowej Woli?

Wrzuciłem osobny wątek na forum w temacie koncepcji rozwoju. Teren przemysłowy po kopalni oddaliśmy naturze, teraz staramy się o ochronę ponad 200 hektarów Zwierzyńca. W tym samym czasie radni ze Stalowej Woli przez aklamację apelują o wycięcie 1000 hektarów (!) lasu, żeby na tym terenie utworzyć nową strefę przemysłową. W zamian proponują zalesienie tej samej powierzchni u sąsiadów. Bierzemy?
https://www.tarnobrzeg.info/forum/viewtopic.php?f=27&t=13783&p=209427#p209427

To jak z tą ścianką?

Dopiero słyszeliśmy, że opóźnienie jest głównie przez COVID i dodatkowo drobne niedopatrzenia projektowe, nie było też szczegółów o dodatkowych kosztach. Teraz jednak w projekcie pojawiło się w głosowaniu dodatkowe 100.000 zł na elektrykę i wentylację ścianki. Sam szkielet kosztował nas około 650.000 zł, a trwające prace miały wynieść około 2.000.000 zł.

Molo i przystań kajakowa

Mamy warunki środowiskowe na wykonanie mola i przystani kajakowej nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W grę wchodza miejskie działki w okolicy wjazdu z Wisłostrady, dokładniej po prawej stronie od wjazdu.

Zmiany w budżecie z wczorajszej sesji

W związku z niewykorzystaniem do końca czerwca 2021 r. środków, które nie wygasły z upływem 2020 roku wprowadza się do budżetu kwotę 1.487.203,34 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

 • pn. „Budowa systemu centralnego zarządzania stanami pracy i alarmami dla 10 budynków oświatowych w Tarnobrzegu – I etap” w kwocie 11.808 zł (Rozdz. 80195 – Pozostała działalność),
 • pn. „Oświetlenie ciągu pieszo – rowerowego ul. Wisłostrada” w kwocie 24.800 zł (Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 • pn. „Oświetlenie ulic – zakres inwestycyjny” w kwocie 92.865 zł (Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 • pn. „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielowieś” w kwocie 27.060 zł (Rozdz. 90095 – Pozostała działalność),
 • pn. „Remonty i inwestycje na osiedlu Wielopole” w kwocie 65.190 zł (Rozdz. 90095 – Pozostała działalność),
 • pn. „Remonty i inwestycje na osiedlu Podłęże” w kwocie 20.295 zł (Rozdz. 90095 – Pozostała działalność),
 • pn. „Roboty budowlane w budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu (Dzienny Dom Senior+)” w kwocie 2.398,51 zł (Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
 • pn. „Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej – Etap II” w kwocie 1.242.686,83 zł (Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe),
 • pn. „Budowa stadionu – Etap III” w kwocie 100 zł (Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe).
  Wolne środki pozostałe na rachunku bankowym Miasta Tarnobrzega na dzień 31 grudnia 2020 r. w łącznej kwocie 1.802.406,10 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

W Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 470.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Inwestycje na drogach”. W ramach zadania zrealizowane zostanie:

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej ul. Długosza z uwagi na wykonane roboty związane z odwodnieniem przedmiotowej ulicy (300.000 zł),
 • wykonanie nawierzchni na końcowym odcinku drogi gminnej ul. Wspólna (90.000 zł ),
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem na części drogi gminnej ul. P. Sarny (80.000 zł).

W Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 280.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.
„Inwestycje na drogach”. W ramach zadania zrealizowane zostanie:

 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej podbudowie na drodze wewnętrznej bocznej od ul. Spokojna (80.000 zł),
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze wewnętrznej ul. Jagielskiego (200.000 zł).

W Rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Inwestycje wspólne ze Spółdzielniami”. W ramach zadania zrealizowane zostanie współfinansowanie zadania wspólnego pn. „Budowa parkingów, chodników i placy utwardzonych w Tarnobrzegu ul. Waryńskiego przy blokach 2,4,6”.
W Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na zakup silnika do motorówki w celu realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego.
W Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o łączną kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu podłogi w sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 7.
W Rozdz. 80115 – Technika o kwotę 2.805 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdobywamy doświadczenia zawodowe w Hiszpanii” w ramach programu Erasmus+.
W Rozdz. 80120 – Licea Ogólnokształcące o kwotę 2.999,61 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Książka kucharska uczenia kulturowego poprzez kreowanie i uczestnictwo w kulturze” w ramach programu Erasmus+
W Rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Inwestycje w oświacie”. W ramach zadania zrealizowana zostanie wymiana podłogi w Szkole Podstawowej Nr 10.
W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i eksploatację miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, w tym koszty związane z transmisją sygnału monitoringu z wykorzystaniem sieci światłowodowej, obsługą fizyczną w Centrum Obsługi Monitoringu oraz montażem kamer w 3 punktach nad Jeziorem Tarnobrzeskim.
W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 55.000 zł z przeznaczeniem na wyburzenie budynku przy ul. Targowej 9 zlokalizowanego pomiędzy boiskiem „Orlik” Szkoły Podstawowej nr 4 a Cmentarzem Wojennym.
W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remonty i inwestycje na osiedlu Ocice”. W ramach zadania zostanie zrealizowane utwardzenie terenu (wykonanie chodnika) na odcinku od ul. Ocickiej (za remizą) do ul. Koniczynki.
W Rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Remonty i inwestycje na osiedlu Sobów”. W ramach zadania zostanie zrealizowane wykonanie odwodnienia ul. Bema.
W Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 61.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury w Tarnobrzegu.
W Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 2.601,49 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Roboty budowlane w budynku d. siedziby Zarządu Dóbr Tarnowskich przy ul. Sandomierskiej 25 w Tarnobrzegu (Dzienny Dom Senior+)”.
W Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Budowa i wyposażenie ścianki wspinaczkowej – Etap II”. W ramach zadania zostanie zrealizowane wykonanie robót dodatkowych tj. instalacji elektrycznej, wentylacji.
W Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie usługi ekspertyzy ppoż. w hali widowiskowo-sportowej wg zaleceń pokontrolnych.
W Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o łączną kwotę 260.000 zł z przeznaczeniem na:

 • zakup odkurzacza basenowego – 25.000 zł,
 • zakup ciągnika z oprzyrządowaniem do pielęgnacji boisk sportowych – 235.000 zł.
  Ponadto dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 55.790,13 zł w Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (Projekt pn. „Smaki Frankonii i Podkarpacia” w ramach programu Erasmus+). Zmian powyższych dokonuje się w związku z przesunięciem realizacji części zadania z roku 2022 na rok 2021

Do poczytania za tydzień!

You May Also Like